Kilpailun järjestäjälle

Mitä asioita kilpailun järjestäjän tulee huomioida kilpailua järjestäessään? Tähän osioon olemme koonneet oppaan kilpailun järjestäjälle.

Varikko
 • Varikko on riittävän suuri ja kovapohjainen.
 • Onko varikolla yöpymismahdollisuus?
 • Saadaanko varikolle sähkö ja vesi?
Ilmoittautuminen
 • Ilmoittautumispiste on säältä suojattu.
 • Ilmoittautumisessa on riittävästi toimitsijoita.
 • Jokaisen kilpailijan numero ja luokka tarkistetaan sekä annetaan ajanottoponderi.
 • Kilpailijalta otetaan allekirjoitus ilmoittautumisen yhteydessä (koronatilanne huomioiden tästä voidaan poiketa).
Katsastus
 • Huolehditaan, että katsastuspisteellä on riittävästi toimitsijoita.
 • Kilpailijan pyörä on tarkastettava sekä verrattava runkonumeroa papereissa olevaan. Tärkeää on myös tarkastaa kypärä ja suojavarusteet!
 • Kilpailijalla olevan liikennevakuutuksen voimassaolo on tarkistettava.
Lähdön odotusalue
 • Lähdön odotusalueella on selkeät merkinnät rankingin mukaan.
 • Alueella on riittävästi toimitsijoita ohjaamassa ja valvomassa, että kilpailijat siirtyvät lähtöön oikeassa järjestyksessä.
Lähtö
 • Lähtösuora on oltava riittävän pitkä eikä heti lähdön jälkeen saa syntyä sumppukohtia.
 • Heti lähdön jälkeen ei voi olla hyppyriä.
 • Kilpailun johtaja antaa lähtöalueen toimitsijoille ohjeet, miten lähtö ja lähdönjärjestely toteutetaan.
 • Kilpailijoille on kerrottava, miten lähtö toteutetaan (montako lähtömerkkiä jne).
Reitti
 • Reitti on merkittävä selkeästi ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.
 • Kilpailun järjestäjän on varmistuttava, että reitillä on riittävästi ns. nollapyöriä sekä mönkijöitä varmistamassa kilpailun turvallisuutta.
Ratavarikko
 • Ratavarikon vähimmäiskoko on 35 metriä * 25 metriä.
 • Ratavarikko on rakennettava niin, että vauhti ei pääse nousemaan ajokäytävillä.
 • Hidasteiden materiaalina voi käyttää esimerkiksi renkaita, joista voi tehdä shikaaneja hidastamaan vauhtia.
 • Varikon alustan pohjaksi suositellaan olevan kova.
 • Varikolla on riittävästi toimitsijoita valvomassa toimintaa sekä kirjaamassa mahdolliset rikkeet ylös kilpailun johtajalle toimitettavaksi.
 • Varikolle saapuminen ja sieltä poistuminen on rakennettava turvalliseksi.
 • Erillisen tankkauspisteen järjestämistä suositellaan. Tankkauspiste on noin 30 metriä pitkä alue radan sivussa ja sitä voidaan käyttää vain tankkaamiseen. Tankkauspisteelle suositellaan lippusiimaa kilpailijan ja tankkaajan välille.
 • Kilpailija voi valita huoltoalueen ja tankkauspisteen väliltä ja pysähtyä jommalla kummalla.
 • Tankkauspisteen huoltomaton järjestäminen on kilpailun järjestäjän vastuulla.
Turvallisuus
 • Kilpailulle on laadittava asianmukainen turvallisuussuunnitelma, joka on toimitettava alueen pelastuslaitokselle vähintään 14 vuorokautta ennen kilpailua.
 • Kilpailupaikalla tulee olla lääkäri ja ambulanssi.
Ajanotto
 • Maalilinja on merkittävä selkeästi eikä se saa sijoittua hyppyrille.
Tulokset
 • Tulokset on julkaistava heti tulosten valmistuttua.
Palkinnot
 • Luokittain on palkittava vähintään kolme (3) parasta.
Muut asiat
 • Kaikille kilpailijoille on lähetettävä sähköpostilla ohjeet kilpailun kulusta ilmoittautumisen päätyttyä. Ohjeista pitää ilmetä mm. kilpailun aikataulu, lähtöajat/luokka ja yhteystiedot mahdolliseen osallistumisen peruuttamiseen. Peruutukset olisi suositeltavaa tehdä suoraan Mottiin.
 • Kilpailijan tekemä ilmoittautuminen on tarkistettava Motista hyvissä ajoin. Erityisesti on tarkistettava, että onko kilpailijalla oikea luokka ja numero!
 • Kilpailuun liittyvät asiakirjat, kuten lupadokumentit, tulokset ja tuomariston pöytäkirjat liitteineen, on vietävä Mottiin heti niiden valmistuttua.
 • Kilpailun valvoja on pidettävä ajan tasalla kilpailun järjestelyistä.
 • Tuomariston kokouksiin varattava riittävän iso, lämmin ja säänkestävä tila.
 • Tuomariston sihteeri oltava kilpailun johtavien toimitsijoiden käytössä kokouksissa.

Tukea viestintään ja tiedotukseen

Tutustu tarkemmin klikkaamalla tästä

Lajisäännöt

Cross Countryn lajisäännöt